Inicio Menorca El departament de Benestar Social obre una nova convocatòria d’ajudes socials dirigida...

El departament de Benestar Social obre una nova convocatòria d’ajudes socials dirigida a dones víctimes de violència de gènere

El departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca obrirà una nova convocatòria d’ajudes socials dirigida a dones víctimes de violència de gènere que acreditin recursos insuficients i tenguin especials dificultats per a aconseguir treball, per exemple, a causa de la seva edat, per responsabilitats familiars, per existir una situació de risc o altres circumstàncies socials que dificultin l’accés al mercat laboral.

Aquesta ajuda ja es pot tramitar i va dirigida a qualsevol víctima que sofreixi violència de gènere, acreditant la seva condició a través dels mecanismes que estableix la llei: sentència, ordre de protecció, informe fiscal o informe de serveis socials o metges que així ho justifiqui. Aquesta prestació va ser establerta en la llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en concret en l’article 27. “El procediment de concessió i pagament dels ajuts correspon a les comunitats autònomes o administracions competents. És a dir, des de novembre del 2018, data en què es va traspassar les competències al Consell de les funcions i els serveis inherents en matèria de polítiques de gènere, dona i LGTBI. A partir d’aquesta data corresponia al Consell tramitar aquesta convocatòria. Durant aquests 5 anys no s’ha fet i, per tant, no s’ha pogut concedir aquesta ajuda a cap dona víctima de violència de gènere resident a Menorca”, ha explicat aquest dimarts la consellera de Benestar Social de Menorca, Carmen Reynés.

MÁS:  L'Agència Menorca Reserva de Biosfera incrementa el control, l'estudi i la conscienciació sobre espècies exòtiques invasores a l'illa

“La finalitat d’aquesta ajuda és contribuir a pal·liar temporalment l’absència d’ingressos o l’escassetat d’aquests amb la finalitat de facilitar-li a la dona que sofreix violència uns recursos econòmics que li permetin facilitar-li la seva autonomia, la integració social i la inserció professional, de manera que li permeti rompre amb el cercle de violència”, ha afegit Reynés.

El període de sol·licitud de l’ajuda està obert tot l’any, i l’administració disposa d’un termini màxim de 3 mesos, amb tota la documentació requerida, per resoldre el procediment. És una ajuda que es concedeix mitjançant un pagament únic i es paga una sola vegada. És a dir, si ja l’has cobrat una vegada, no pots tornar-la a sol·licitar.

MÁS:  Menorca fa balanç juntament amb Lanzarote dels primers 30 anys com a Reserva de Biosfera

La quantitat d’aquesta ajuda varia segons les circumstàncies personals, familiars i/o socials de la sol·licitant. Es tracta d’un pagament únic d’aproximadament uns 2.711 euros, que es corresponen amb sis mesos de subsidi per desocupació i és un import que es pot incrementar en funció de si la dona té responsabilitats familiars o una discapacitat igual o superior al 33%. En aquests casos, i depenent de si es donen al mateix temps aquestes circumstàncies, pot ascendir als 12, 18 o 24 mesos de subsidi; sent l’import màxim a percebre gairebé d’uns 10.900 euros.

“Poden sol·licitar l’ajuda les dones víctimes de violència de gènere que tenen rendes inferiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional. Han de residir i estar empadronades en algun dels municipis de Menorca i tenir dificultades especials per a obtenir una ocupació, cosa que s’ha d’acreditar amb un informe del Servei d’Ocupació de les illes Balears (SOIB). Hi ha altres requisits, com no conviure amb l’agressor”, ha explicat el director insular d’Atenció Social, Daniel García del Mar.

MÁS:  Un total de 21 joves d'entre 12 i 15 anys han gaudit a Sa Vinyeta l'activitat Colònies de Setmana Santa

“Tot i la importància d’aquestes ajudes per a la recuperació integral de les dones víctimes de violència de gènere, la realitat és que encara és una prestació poc coneguda i la seva aplicació és escassa. Les dades demostren que la violència és una terrible realitat, i continua sent necessari incrementar els recursos per frenar-la” ha indicat Reynés. “Des del Consell Insular consideram que aquesta convocatòria és importantíssima per ajudar a les víctimes i farem feina per protegir-les de manera transversal i a tots els nivells”, ha conclòs la consellera de Benestar Social de Menorca.

Maó, 16 d’abril de 2024


- Te recomendamos -
Artículo anteriorÚLTIMA HORA | Fallece Llorenç Casasnovas, figura destacada de la política en Ciutadella
Artículo siguienteEl Consell de Mallorca interpone un recurso ante los tribunales para exigir la retirada inmediata del carril bus-VAO de la autopista del aeropuerto