Inicio Menorca El departament de Benestar Social avança en la redacció d’un pla socioeducatiu...

El departament de Benestar Social avança en la redacció d’un pla socioeducatiu per atendre i acompanyar a alumnes amb trastorns greus de conducta

Donant continuïtat al compromís adoptat el passat dia 3 de novembre, el departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca impulsa juntament amb la Conselleria d’Educació la redacció d’un pla d’acompanyament i intervenció per alumnat amb conductes disruptives greus als centres educatius de Menorca i que compta amb la participació transversal de tots els agents implicats en l’educació durant la infància i l’adolescència: la Conselleria d’Educació del Govern Balear, Serveis Socials Comunitaris Bàsics dels ajuntaments, els departaments d’orientació dels centres de secundària, els representants de les forces i cossos de seguretat de l’estat, Delegació del Govern, l’àrea de Salut de Menorca i el Servei d’Infància i Família del Consell.

Si bé és cert que inicialment aquesta petició va sorgir dels instituts de la zona de Llevant, el departament de Benestar Social és conscient que es troba enfront d’una problemàtica detectada per tots els agents que intervenen en la protecció i educació dels menors de l’illa en qüestions que van des de l’absentisme, fins a conductes disruptives, trastorns greus de conducta i l’abandonament educatiu prematur. Per aquest motiu, s’ha considerat necessari que aquest pla director inclogui a tots els centres educatius de secundària de Menorca, amb la finalitat de millorar la coordinació i protocol·litzar les actuacions entre tots als agents implicats i amb l’objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats dels menors. “Creim que és un pla necessari a Menorca”, explica la consellera de Benestar Social, Carmen Reynés.

MÁS:  La recollida separada del porta a porta supera el 75% durant el mes de febrer

“Partint del diagnòstic inicial, amb les dades reals i que permet conèixer la situació actual, el següent pas és consensuar un programa amb mesures reparadores, activar recursos als centres, i proposar iniciatives dirigides a nous programes d’inclusió, formació complementària i afavorir l’accés a activitats extraescolars per evitar l’absentisme escolar i les conductes disruptives”, afegeix Reynés.

Entre les possibles propostes, figura la creació d’itineraris personalitzats per aquells alumnes que ho requereixin, impulsar propostes per a prevenir l’absentisme o millorar la situació de l’alumnat vers les conductes disruptives i treballar per crear iniciatives de servei a la comunitat mitjançant convenis amb entitats socials. 

“A més, crearem un equip d’intervenció especialitzat domiciliari per recolzar l’alumnat amb problemes de conductes tant al centre escolar com a la llar i promovent habilitats parentals familiars i per aconseguir identificar i avaluar precoçment als menors que presenten trastorns de conducta. Aquest equip estarà format per un psicòleg, dos treballadors socials i tres integradors socials”, exposa Reynés. 

MÁS:  El Consell Insular destinarà 54.500 euros anuals per al manteniment del Convent de Sant Diego

“També, i a petició dels centres, donarem informació i acostarem als alumnes tots els recursos del Consell Insular, com el Servei d’Atenció Integral LGTBI (SAI Menorca), Centre de la Dona, Servei d’Infància i família, ja que són recursos útils i necessaris, sobretot pel que fa als adolescents”, conclou la consellera de Benestar Social.

*Aquesta nota de premsa inclou un tall de veu*

Maó, 4 d’abril de 2024

 


- Te recomendamos -
Artículo anteriorSusto en Mallorca: la bóveda de una iglesia se derrumba parcialmente
Artículo siguienteLa industria geocientífica recibe un impulso de China, Arabia Saudí y Australia