Inicio Baleares El Govern destina 5 milions d’euros a impulsar les inversions empresarials en...

El Govern destina 5 milions d’euros a impulsar les inversions empresarials en innovació

El vicepresident, Antoni Costa, ha explicat avui a representants de diverses entitats econòmiques i empresarials aquest suport als costs financers del finançament d’inversions en innovació
La Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació ha convocat ajuts per a la innovació empresarial mitjançant una subvenció als costs financers (interessos, comissions…) del finançament d’inversions en innovació.
Així ho ha explicat el vicepresident del Govern, Antoni Costa, durant la presentació de la nova Línia ISBA Innovació, que ha tingut lloc avui a la seu de l’entitat ISBA, SGR. L’acte, al qual han acudit representants de diverses entitats econòmiques i empresarials, també han participat el secretari autonòmic d’Innovació i Societat Digital, Antoni Carmona; la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, Susana Pérez, i el president d’ISBA, Eduardo Soriano.
Aquest suport de cinc milions d’euros específic per a la innovació forma part de la convocatòria d’ajuts a empreses de les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval de societats de garantia recíproca, d’operacions de finançament de liquiditat i d’inversions productives i en innovació.
En el marc d’aquesta convocatòria d’ajuts que cada any convoca la Conselleria per mitjà de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, les subvencions a operacions en innovació són les que tenen les millors condicions d’ajut, respecte de la resta d’operacions subvencionades (operacions de liquiditat, inversions productives…)
Per poder obtenir aquests ajuts les empreses han de ser petites o mitjanes empreses que vulguin dur a terme una inversió en innovació en centres productius ubicats a les Illes Balears i la financin per mitjà d’una operació financera avalada per una societat de garantia recíproca com ISBA, SGR.
L’objecte subvencionat és l’operació de finançament (préstec), no la inversió en sí, atès que la finalitat de la línia d’ajuts és facilitar l’accés al finançament de les pimes de les Illes Balears. L’ajut de la Comunitat Autònoma contribueix al fet que les pimes puguin obtenir finançament amb un cost inferior al que obtindrien al mercat.
Criteris
El caràcter innovador de la inversió el verificarà la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital, tenint en compte criteris com el grau d’innovació, la qualitat cientificotècnica, el potencial de mercat i que estigui en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
A més, durant aquesta verificació l’empresa podrà optar al segell INNOBAL que emet la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital (https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5714708&coduo=6&lang=es)
El fet que la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital no apreciï el caràcter innovador del projecte d’inversió, no implica que no es pugui formalitzar l’operació i sol·licitar l’ajut als costs financers en una altra categoria d’ajut que preveu la convocatòria esmentada (per exemple, com una inversió productiva).
Les operacions de finançament han d’estar formalitzades entre l’1 de desembre de 2023 i el 30 de novembre de 2025. Les sol·licituds de l’ajut es poden presentar fins al 5 de desembre de 2025 (per mitjà de l’entitat col·laboradora ISBA, SGR).
Els ajuts poden ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.
Contacte amb ISBA
Per obtenir més informació sobre el finançament de la seva inversió, les empreses han de contactar amb ISBA, SGR, entitat col·laboradora per la gestió dels ajuts (https://www.isbasgr.es/es/).
ISBA, SGR, assessora les empreses per aconseguir finançament per al seu projecte d’inversió. A més, ISBA, SGR, disposa de convenis amb les principals entitats financeres amb condicions financeres avantatjoses per als seus clients.  Cal considerar que tant ISBA, SGR, com les entitats financeres, aprovaran l’operació financera d’acord amb els seus criteris de valoració del risc i tenint en compte la capacitat de devolució del capital prestat de l’empresa.
Cal dir que l’operació de finançament que s’ha de subvencionar també pot ser en forma de préstec del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI), una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (https://www.cdti.es/aprs-2). En aquest cas, també haurà de ser avalat per una societat de garantia recíproca com ISBA, SGR, per poder optar a l’ajut als costs financers de la Comunitat Autònoma.
Un cop estigui formalitzada l’operació de préstec i l’aval, es pot sol·licitar l’ajut als costs financers de la Comunitat Autònoma, també per mitjà d’ISBA, SGR, com l’entitat col·laboradora per a la gestió dels ajuts, que dona suport a les empreses amb tota la tramitació administrativa.
Els ajuts consisteixen en subvencionar una part de les despeses financeres:
Els ajuts es calculen sobre un import finançat màxim d’1.000.000 €, el període subvencionat és de fins als primers 5 anys de l’operació de préstec i el tipus d’interès subvencionat és del 3 %.
Amb l’ajut de la CAIB, l’empresari es pot estalviar una part significativa dels costs financers de l’operació. Aquest estalvi varia en funció de l’import finançat, el termini de l’operació i el tipus d’interès del contracte.
Exemples
Un empresari vol finançar una inversió de 300.000 €, per mitjà d’un préstec a 5 anys a un tipus d’interès del 5,40 %
 
Import abonat a l’entitat financera i a ISBA, SGR
Import de l’ajut als costs financers de la CAIB
Import net abonat per l’empresa
Interessos
43.000 €
23.442 €
19.558 €
Comissions
4.500 €
4.500 €
0 €
Cost aval
11.654 €
11.654 €
0 €
Total
59.154 €
39.596 €
19.558 €
 
En aquest cas, l’empresari s’estalvia un 67 % dels costs financers.
Un empresari vol finançar una inversió de 500.000 €, per mitjà d’un préstec a 7 anys a un tipus d’interès del 5,40 %
 
Import abonat a l’entitat financera i a ISBA, SGR
Import de l’ajut als costs financers de la CAIB
Import net abonat per l’empresa
Interessos
101.550 €
39.070 €
62.480 €
Comissions
7.500 €
7.500 €
0 €
Cost aval
26.344 €
23.268 €
3.076 €
Total
135.394 €
69.838 €
65.556 €
 
En aquest cas, l’empresari només ha d’abonar el 52 % dels costs financers.

MÁS:  El Govern convoca les ajudes a esportistes destacats amb un pressupost d’1.100.000 d’euros

- Te recomendamos -
Artículo anteriorProhens presenta la nova campanya de conscienciació per promoure l’ús racional de l’aigua
Artículo siguienteLa consellera Vidal i el batle de Ferreries signen la cessió a l’IBAVI de dos solars municipals per fer una nova promoció de vuit habitatges de protecció al municipi