Inicio Baleares S’obre el termini per presentar sol·licituds als Premis Extraordinaris de Formació Professional...

S’obre el termini per presentar sol·licituds als Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior corresponents al curs 2022-2023

La Conselleria d’Educació i Universitats ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs acadèmic 2022-2023.  
Aquesta convocatòria s’adreça als alumnes que durant el curs 2022-2023 hagin cursat i superat, tant en centres públics com en centres privats o concertats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, un cicle de formació professional de grau superior, ja sigui en la modalitat d’ensenyament presencial o en la modalitat d’educació a distància. En aquest sentit, i entre d’altres requisits, els alumnes que optin al premi han d’haver obtingut com a qualificació final del cicle formatiu una puntuació igual o superior a 8,5.
Pel que fa als premis, es podrà concedir un premi extraordinari per cada família professional amb cicles formatius de grau superior que s’imparteixi a les Illes Balears, amb una dotació de 1.000,00 € cadascun. L’obtenció del Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior dona opció, amb la inscripció prèvia, a concórrer als Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior que convoqui el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports.
L’alumne que obtingui un premi extraordinari en un cicle formatiu de grau superior de formació professional concedit pel ministeri competent o per la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears pot acollir-se a l’exempció total dels preus de matrícula dels crèdits de primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculi per primera vegada a la Universitat de les Illes Balears.
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació adjunta és del 14 al 28 de febrer de 2024, ambdós inclosos.
Tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria (destinataris, requisits, model de sol·licitud…) es pot consultar a la pàgina web de Formació Professional.

MÁS:  La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, a través de l’IDI, mostra com el rebuig de Deixalles es converteix en nous productes a través del disseny i la recerca

- Te recomendamos -
Artículo anteriorEl Govern habilita una adreça web amb la informació dels canvis i les ajudes per la migració d’SD a HD dels televisors
Artículo siguienteEl conseller Joan Simonet mostra el seu suport i posa en valor la importància del sector ecològic de les Balears en la inauguració de la fira Biofach de Nuremberg